AGENCE INMO 17130 L’ESCALA. Política de Privadesa_________________________________

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, AGENCE INMO 17130 L’ESCALA (d’ara endavant EL TITULAR, o, [ DIRECCIÓ HTTP] indistintament) us informa sobre els termes de la vostra política de privadesa.

1.Identificació del responsable del tractament
El responsable del tractament de les vostres dades és:

AGENCE IMMO 17130 L’ESCALA SL
NIF B55338891​​​​​​
AV. MONTGÓ 6
17130 L’ESCALA
Telèfon de contacte 669430806

Adreça electrònica de contacte  immo17130lescala@gmail.com

2. Categoria de dades que tractem
En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra entitat només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació, els detallem les categories de dades que tractem:

Condició

Tipus de dades

Finalitats del tractament

Usuri Web

Identificatives de la conexió

-Identificatió

Clients

Identificatives

-Gestión administrativa de la relació contractual de prestació de serviceis.

-Gestió comercial, previ consentiment per part seva

Usuaris “Contacta”

Identificatius. nom, adreça electrònica electrònica, telèfon

-Atención de consultes.

-Gestión comercial, previ consentiment per part seva.

 3.Origen de les dades
Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que en garanteix la veracitat i l’autenticitat. AGENCE INMO 17130 L’ESCALA no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valer els nostres drets.

4.Termini de conservació de les dades
Les vostres dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per a les quals van ser sol·licitades, que són les derivades de la gestió de la seva condició de client, o d’usuari de l’apartat contacta, excepte oposició o revocació del seu tractament, o que la Llei estableixi un altre termini; en aquests casos les seves dades es conservaran oportunament bloquejades per garantir-ne la seguretat i confidencialitat.

5.Finalitats del tractament

-Atenció de consultes i sol·licitud d´informació sobre la nostra empresa i productes.
-Gestió administrativa de la condició de client.
-Divulgació de la nostra activitat a xarxes socials.

6.Bases legitimadores del tractament
Segons el que disposa l’article 6 del RGPD, les bases legitimadores del tractament són:

-Execució d’un contracte o mesures precontractuals, art. 6.1.b).
-Consentiment exprés per al tractament comercial de les vostres dades amb finalitats comercials, art. 6.1.a).​​

7.Cessió de dades
Les vostres dades no seran comunicades a tercers, excepte quan així ho exigeixi la Llei o això sigui necessari per poder complir amb la finalitat informada. En aquests casos AGENCE INMO 17130 L’ESCALA, comprovarà que es compleixin totes aquelles mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i de la resta d’obligacions que exigeix ​​la normativa, especialment la seguretat i la confidencialitat de les dades .

8.Drets
Qualsevol persona i en qualsevol moment té dret a saber si estem tractant amb les vostres dades o no. També té dret a:
Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
Sol·licitar la supressió de les vostres dades personals en les circumstàncies previstes a la normativa.
Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals; en aquest cas, només els conservarem per a l’exercici de drets o la defensa de possibles reclamacions.
Oposar-se al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
Si considereu que no hem atès correctament els vostres drets podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control Competent.
8.1. Com puc exercir els vostres drets?

Aquest procediment és gratuït. Únicament ens ha d’enviar un correu electrònic a immo17130lescala@gmail.com, adjuntant còpia del seu DNI i indicant a l’assumpte “Ref. RGPD”. Tan bon punt ens arribi la vostra sol·licitud, la tramitarem i rebrà la nostra resposta en el termini màxim d’un mes.

9.Cookies

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l’usuari. Pots llegir la nostra política de cookies en visitar-nos inicialment i en aquesta mateixa web.

10.Mesures de seguretat adoptades per AGENCE INMO 17130 L’ESCALA.

AGENCE INMO 17130 L’ESCALA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, especialment l’article 32 del RGPD; adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. En particular, AGENCE INMO 17130 L’ESCALA ha adoptat les mesures necessàries pertinents i obligatòries establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés , identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. Tot i això, en altres casos, AGENCE INMO 17130 L’ESCALA adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client, fent servir els canals habituals de contacte.

11. Canvis a la nostra Política de Privadesa
AGENCE INMO 17130 L’ESCALA es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa quan ho consideri oportú, o, per adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. Quan això passi s’anunciarà a la nostra web perquè ho pugui consultar.
Darrera actualització, 16/03/2022
©2022 AGENCE INMO 17130 L’ESCALA. Tots els drets reservats.

error: Oups, cette photo appartient à immo17130lescala.com!!